Udfordringer med at få data til at makke ret eller give mening?

Med 10 års erfaring med erhvervsskoledata er jeg ekspert i såvel de tekniske som de organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer i.f.t. anvendelse af skolens data.

  • Virksomhedstilfredshedsmålinger: Indsamling af svar, indrapportering til STIL, afrapportering.
  • Kvalitetssystemer: Hvordan får vi et system, der både overholder lovgivningen og giver værdi og mening for skolen?
  • PowerBI og studieadministrative data: Hvordan kan vi udnytte den dataguldmine, vi sidder på – og have tillid til tallene?
  • Registreringspraksis: Er vores registreringspraksis hensigtsmæssig i.f.t. udnyttelse af data? Hvordan italesætter vi det, så alle hensyn tilgodeses?
  • APV/MTU: Hvordan spørger vi, så vores medarbejdere har lyst til at svare – og så vi kan bruge de svar, de giver?
  • Frafaldsdata: Bliv klogere på de egentlige årsager til elevfrafald.
  • Med mere. Spørg endelig.

Hvad enten I har brug for én, der bare fikser problemet, sparrer med ledelsen, analyserer udfordringen eller peger jeres medarbejdere i den rigtige retning, kan jeg hjælpe jer. Vi finder den rigtige løsning for jer igennem dialog.