Lortelotteriet

Per 14. juni er der ikke længere maskemandat undtagen i den offentlige transport. Når man står op. Strengt taget betyder det blot, at man ikke længere risikerer bøde og fordømmelse ved at undlade mundbind i supermarkeder m.m. Men sådan har den brede befolkning ikke set på den. Mundbindet er smidt på møddingen. Vi er blevet befriet for det. Når vi ikke længere har påbud, er vi frie. Så jeg har ikke set nogen udenfor test-centret, der stadig bruger det. Well, undtagen når jeg har set mig selv i en reflekterende glasdør.

Jeg står til at modtage første vaccinestik om fire dage. Inden processen er helt til ende vil der være gået næsten to måneder. Det er masser af tid endnu til at blive smittet.

Hvad siger mundbindsregelændringen egentlig? Den afspejler, at der er kapacitet til dig på sygehuset, hvis du bliver alvorligt syg med corona. Kom ind, vi har sengepladser nok. Der bliver stadig en 500-1000 mennesker smittet hver dag. Det er ingenting sammenlignet med højderne, der blev nået omkring nytår. Så selvfølgelig er der tomme pladser. Betyder ændringen, at det er sjovere eller sikrere at blive smittet? Nej, selvfølgelig ikke.

Det er korrekt, at risikoen er mindre. Men den er der stadig og med nye, mere smitsomme varianter er den formentlig større end de fleste regner med. Ét stik giver kun 30% reduktion i smitteoverførsel i.f.t. deltavarianten. Kan mundbind reducere den? Det er stadig ikke helt afklaret. Men den forøger den i hvert fald ikke.

Men den brede befolkning læser ændringerne som en opfordring. Smid mundbindet, drop afstanden. Giv mig et lod i lortelotteriet. Måske kan jeg blive en af de 500-1000 mennesker. Hvorfor vente to måneder, når jeg kan blive syg i dag.